Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / Till. 9 til Kommuneplan 2017 Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning

Till. 9 til Kommuneplan 2017 Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning

Plannavn
Till. 9 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning

Forslagsdato
13. november 2018

Høring start
21. november 2018

Høring slut
16. januar 2019

Dato for vedtagelse
19. marts 2019

Dato for ikrafttræden
26. marts 2019

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
Der udarbejdes kommuneplantillæg 9 for at bringe lokalplan 081-707 i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Der oprettes et nyt rammeområde 1E.10. Indenfor det nye område muliggøres etablering af en enkeltstående dagligvarebutik.

Indhold
Der oprettes nyt rammeområde 1E.10.

Retningslinjer og redegørelse
Kommuneplantillæg 9 muliggør, at området kan anvendes til erhvervsområde som institutioner, lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og en enkeltstående dagligvarebutik.
Virksomheder må ikke medføre gener i form af forurening.
Habitatdirektivet bilag IV arter
Der er ikke registreret arter der er omfattet af Habitatbekendtgørelsens bilag IV indenfor lokalplanområdet.
Norddjurs Kommunes vurderer heller ikke, at området kan fungere som yngle- eller rasteområde for evt. bilag
IV arter, da området er fuldt udbygget og beliggende i eksisterende erhvervsområde.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post