Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / Till. 8 til kommuneplan 2017, Boligområde i Voldby

Till. 8 til kommuneplan 2017, Boligområde i Voldby

Plannavn
Till. 8 til kommuneplan 2017 - Boligområde i Voldby

Forslagsdato
10. april 2018

Høring start
5. juli 2018

Høring slut
30. august 2018

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål
Ændre rammerne for kommuneplanområdet. En del of området bliver tilbageført til landzone.

Indhold
Tillægget sikre, at området anvendes til boligformål til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Retningslinjer og redegørelse
Rammeområdet fastlægges til boligområde

Miljøvurdering
Ifølge bekendtgørelsen af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lbk. nr. 448 af 10 maj 2017, er der foretaget screening af kommuneplantillægget. Norddjurs Kommune vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes da der er tale om et mindre område på lokalt plan, der ikke giver mulighed for større anlægsprojekter omfattet af lovens bilag 1 og 2. Planen påvirker ikke miljøet, jv. lovens bilag 3.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post