Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / Till. 6 til kommuneplan 2017 - Boligområde i Auning Øst

Till. 6 til kommuneplan 2017 - Boligområde i Auning Øst

Plannavn
Till. 6 til kommuneplan 2017 - Boligområde i Auning Øst

Forslagsdato
20. februar 2018

Høring start
12. marts 2018

Høring slut
7. maj 2018

Dato for vedtagelse
21. august 2018

Dato for ikrafttræden
14. september 2018

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
Der udarbejdes kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2017 for at bringe lokalplan 073-707 for et boligområde i Auning Øst i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Indhold
Der udlægges nyt rammeområde 1F.1, rekreativt område.

Retningslinjer og redegørelse
Kommuneplantillæg 6 for nyt rammeområde 1F.1 muliggør, at området kan anvendes til rekreativt område og grønt fællesareal i tilknytning til det nye boligområde, som udlægges i lokalplan 073-707 og i sammenhæng med øvrige grønne områder i Auning

Området har tidligere været udlagt til erhvervsområde som rammeområde 1E.8. Dette rammeområde udtages i forbindelse med planlægning for udvidelse af Auning Varmeværk på Energivej.

Habitatdirektivet bilag IV arter
Der er ikke registreret arter der er omfattet af Habitatbekendtgørelsens bilag IV indenfor lokalplanområdet. Norddjurs Kommunes vurderer heller ikke, at området kan fungere som yngle- eller rasteområde for evt. bilag IV arter, da området anvendes som dyrkningsarealer.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post