Till. 17 til kommuneplan 2013 - Erhvervsområde ved Vestergade

Plannavn
Till 17 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde ved Vestergade

Forslagsdato
18. april 2017

Høring start
26. april 2017

Høring slut
21. juni 2017

Dato for vedtagelse
22. august 2017

Dato for ikrafttræden
24. august 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
At tydeliggøre muligheden for institutioner i planområdet.

Indhold
Tillægget skal sikre, at området anvendes til erhverv og institutioner.

Retningslinjer og redegørelse
Rammeområdet fastlægges til erhverv og institutionsformål.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: