Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / Till. 14 til kommuneplan 2017 - 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning

Till. 14 til kommuneplan 2017 - 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning

Plannavn
Till. 14 til kommuneplan 2017 - 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning

Forslagsdato
21. maj 2019

Høring start
6. juni 2019

Høring slut
1. august 2019

Dato for vedtagelse
8. oktober 2019

Dato for ikrafttræden
15. oktober 2019

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
Der udarbejdes kommuneplantillæg 14 for at muliggøre lokalplan 092-707. Indenfor det nye område muliggøres etablering af boligområde med åben-lav bebyggelse.

Indhold
Der oprettes nyt rammeområde 1B.24

Retningslinjer og redegørelse
Kommuneplantillæg 14 muliggør, at området kan anvendes til boligområde.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post