Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / Till. 14 til kommuneplan 2017 - 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning

Till. 14 til kommuneplan 2017 - 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning

Plannavn
Till. 14 til kommuneplan 2017 - 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning

Forslagsdato
21. maj 2019

Høring start
6. juni 2019

Høring slut
1. august 2019

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
Der udarbejdes kommuneplantillæg 14 for at muliggøre lokalplan 092-707. Indenfor det nye område muliggøres etablering af boligområde med åben-lav bebyggelse.

Indhold
Der oprettes nyt rammeområde 1B.24

Retningslinjer og redegørelse
Kommuneplantillæg 14 muliggør, at området kan anvendes til boligområde.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post