Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / - Till. 7 til kommuneplan 2017 - Erhvervsområde nord for Systemvej

- Till. 7 til kommuneplan 2017 - Erhvervsområde nord for Systemvej

Plannavn
Till. 7 til kommuneplan 2017 - Erhvervsområde nord for Systemvej

Forslagsdato
7. november 2017

Høring start
13. november 2017

Høring slut
15. januar 2018

Dato for vedtagelse
13. marts 2018

Dato for ikrafttræden
21. marts 2018

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
At udlægge et erhvervsområde i Auning Syd

Indhold
Der udlægges et nyt rammeområde udlagt til erhvervsformål syd for Auning.
Rammeområde 1E.8 og del af rammeområde 1E.7 udtages af kommuneplanen.

Retningslinjer og redegørelse
For at overholde de statslige krav om, at kommunens samlede arealudlæg ikke må udvides yderligere, udtages rammeområde 1.E.8 samt del af 1.E.7, begge erhvervsområder.
Det område, der udlægges til erhvervsformål er på ca. 66.000 m2. De to områder, der udtages af kommuneplanen er sammenlagt på ca. 67.000 m2.
Det nye erhvervsområde må benyttes til lettere industri, håndværks-, lager- og værkstedsvirksomhed herunder administration, forretnings- og servicefunktioner, forsyningsanlæg og anlæg til produktion af vedvarende energi, solvarmeanlæg og lignende. Virksomheder må ikke medføre gener i form af forurening.
Bygningshøjden må være 15 m, bortset fra enkelte bygninger, såfremt det er nødvendigt i forhold til særlige hensyn til indretning eller drift, for eksempel akkumuleringstank, skorsten og lignende.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post