Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / - Till. 5 til kommuneplan 2017 - Boligområde på Granbakkevej i Allingåbro

- Till. 5 til kommuneplan 2017 - Boligområde på Granbakkevej i Allingåbro

Plannavn
Till. 5 til kommuneplan 2017 - Boligområde på Granbakkevej i Allingåbro

Forslagsdato
12. oktober 2017

Høring start
3. november 2017

Høring slut
29. december 2017

Dato for vedtagelse
13. marts 2018

Dato for ikrafttræden
23. marts 2018

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
At udlægge området til boligområde

Indhold
Kommuneplantillægget udlægger området til boligområde for åben-lav boligbebyggelse

Retningslinjer og redegørelse
Området har tidligere været udlagt til børnehaveformål. Nedlæggelse af børnehaven har givet mulighed for at udnytte området til beboelsesområde. For at kunne anvende arealet til boligformål, er det derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg.

Miljøvurdering
Ifølge bekendtgørelsen af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lbk. nr. 448 af 10 maj 2017, er der foretaget screening af kommuneplantillægget. Norddjurs Kommune vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes da der er tale om et mindre område på lokalt plan, der ikke giver mulighed for større anlægsprojekter omfattet af lovens bilag 1 og 2. Planen påvirker ikke miljøet, jv. lovens bilag 3.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post