Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / - Till. 4 til kommuneplan 2017 - Byudvikling nord for Trustrup

- Till. 4 til kommuneplan 2017 - Byudvikling nord for Trustrup

Plannavn
Till. 4 til kommuneplan 2017 - Byudvikling nord for Trustrup

Forslagsdato
12. september 2017

Høring start
19. september 2017

Høring slut
14. november 2017

Dato for vedtagelse
20. februar 2018

Dato for ikrafttræden
26. februar 2018

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
Der udarbejdes kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 for at muliggøre byudvikling nord for Trustrup.

Indhold
I henhold til lov om planlægning (LBK nr. 937 af 24. september 2009) foretages hermed følgende ændring i kommuneplanen:

Der udlægges areal til to nye rammer til hhv. nyt boligområde nord for Trustrup samt et område til offentlige formål mellem Trustrup og Lyngby.

Retningslinjer og redegørelse
Kommuneplantillægget omfatter to nye rammeområder:

5B7 Boligområde i Trustrup/Lyngby
Boligformål og offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses uden genevirkning i forhold til omgivelserne.

Der skal ses positivt på, at der kan etableres bæredygtige boligområder, hvor der kan anvendes alternative byggematerialer og energiforsyningsformer.

5D6 Område til offentlige formål ved Lyngbyvej syd for Lyngby.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post