Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / - Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning

- Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning

Plannavn
Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning

Forslagsdato
13. juni 2017

Høring start
21. juni 2017

Høring slut
18. august 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
At bringe lokalplan 070-700 i overensstemmelse med kommuneplanens rammer

Indhold
I henhold til lov om planlægning foretages hermed følgende ændring i kommuneplanen: Eksisterende rammeområde 1B.16 tilrettes, så det er i overensstemmelse med afgrænsningen af lokalplan 070-707.

Retningslinjer og redegørelse
Indholdet af kommuneplanrammen forbliver uændret, dog fjernes bestemmelse om beplantningsbælte mod det åbne land grundet ændrede udstykningsforhold.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post