Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / - Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning

- Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning

Plannavn
Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning

Forslagsdato
13. juni 2017

Høring start
21. juni 2017

Høring slut
18. august 2017

Dato for vedtagelse
10. oktober 2017

Dato for ikrafttræden
24. oktober 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
At bringe lokalplan 070-700 i overensstemmelse med kommuneplanens rammer

Indhold
I henhold til lov om planlægning foretages hermed følgende ændring i kommuneplanen: Eksisterende rammeområde 1B.16 tilrettes, så det er i overensstemmelse med afgrænsningen af lokalplan 070-707.

Retningslinjer og redegørelse
Indholdet af kommuneplanrammen forbliver uændret, dog fjernes bestemmelse om beplantningsbælte mod det åbne land grundet ændrede udstykningsforhold.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post