Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / - Till. 2 til kommuneplan 2017 - Forsyningsanlæg, Vivild Varmeværk

- Till. 2 til kommuneplan 2017 - Forsyningsanlæg, Vivild Varmeværk

Plannavn
Till. 2 til kommuneplan 2017 - Forsyningsanlæg, Vivild Varmeværk

Forslagsdato
12. september 2017

Høring start
18. september 2017

Høring slut
13. november 2017

Dato for vedtagelse
12. december 2017

Dato for ikrafttræden
21. december 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
At udlægge arealet til teknisk anlæg

Indhold
Kommuneplantillægget udlægger området til teknisk anlæg med en specifik anvendelse til forsyningsanlæg - varmeværk og produktion af vedvarende energi

Retningslinjer og redegørelse
Området har tidligere været udlagt til erhvervsformål og lokalplanlagt til erhvervsformål.
Vivild Varmeværk ønsker at udvide varmeproduktionen i form af solfangeranlæg og derfor er det nødvendigt at udarbejde kommuneplantillæg.

Miljøvurdering
Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lbk. nr. 448 af 10. maj 2017, er der foretaget screening af kommuneplantillægget. Norddjurs Kommune vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes da der er tale om et mindre område på lokalt plan, der ikke giver mulighed for større anlægsprojekter omfattet af lovens bilag 1 og 2. Planen påvirker ikke miljøet, jf. lovens bilag 3.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post