Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / - Till. 18 til kommuneplan 2013 - Blandet bolig og erhverv i Voldby

- Till. 18 til kommuneplan 2013 - Blandet bolig og erhverv i Voldby

Plannavn
Till. 18 til kommuneplan 2013 - Blandet bolig og erhverv i Voldby

Forslagsdato
16. maj 2017

Høring start
18. maj 2017

Høring slut
17. juli 2017

Dato for vedtagelse
10. oktober 2017

Dato for ikrafttræden
24. oktober 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
At muliggøre bolig og erhverv i rammeområdet.

Indhold
Tillægget skal sikre, at området anvendes til bolig og erhverv.

Retningslinjer og redegørelse
Rammeområdet fastlægges til bolig og erhverv.

Miljøvurdering
Ingen

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post