- Till. 12 til kommuneplan 2013 - Udvidelse af Grenaa Havn

Plannavn
Till. 12 til kommuneplan 2013 - Udvidelse af Grenaa Havn

Forslagsdato
16. maj 2017

Høring start
18. maj 2017

Høring slut
31. juli 2017

Dato for vedtagelse
7. november 2017

Dato for ikrafttræden
13. november 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
Der udarbejdes kommuneplantillæg 12 til Kommuneplan 2013 for at muliggøre udvidelsen af Grenaa Havn og for at bringe lokalplan 066-707 i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen.

Indhold
Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende rammeområder:
3C5 (centerområde), 3H2 (havneerhverv), 3H2.6 (havneerhverv), 3H2.7 (havneerhverv), 3E6 ( erhverv i form af tungere industri), 3E8 (erhverv med særlige beliggenhedskrav)
Der foretages ændringer i afgrænsningen af ovenstående rammeområder og der oprettes nedenstående nye rammeområder med nye bestemmelser:
3H2.9 (industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav), 3H2.10 (afstandskrævende industri), 3H2.11 (havnerelateret afstandskrævende industri), 3H2.12 (havnerelateret afstandskrævende industri), 3H2.13 (havnerelateret afstandskrævende industri), 3H2.14 (havnerelateret erhverv uden større afstandskrav), 3H2.15 (havnerelateret erhverv afstandskrævende industri), 3H2.16 (havnerelateret erhverv afstandskrævende industri), 3H2.17 (havnerelaterede og ikke-havnerelaterede erhverv som produktion, håndværk og kontorerhverv), 3E10 (afstandskrævende industri)

Miljøvurdering
Der er udarbejdet VVM og MV for kommuneplantillæg, lokalplan og projekt i en samlet miljørapport.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: