Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg / - Till. 1 til kommuneplan 2017 - boligområde ved Akacievej i Auning

- Till. 1 til kommuneplan 2017 - boligområde ved Akacievej i Auning

Plannavn
Till. 1 til kommuneplan 2017 - boligområde ved Akacievej i Auning

Forslagsdato
12. september 2017

Høring start
18. september 2017

Høring slut
13. november 2017

Dato for vedtagelse
20. februar 2018

Dato for ikrafttræden
26. februar 2018

Gælder for hele kommunen?
Nej


Formål
At udlægge området til boligområde

Indhold
Kommuneplantillægget udlægger området til boligområde for tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse

Retningslinjer og redegørelse
Området har tidligere været udlagt til erhvervsformål. Udviklingen i Auning betyder, at der er stor efterspørgsel på boligparceller, både tæt-lav og åben-lav. For at kunne anvende arealet til boligformål, er det derfor nødvendigt at udarbejde kommuneplantillæg.

Ny bebyggelse må opføres i max. 1 etage med udnyttelig tagetage.
Bebyggelsesprocenten må være 30 % for åben-lav og 40 % for tæt-lav.
Bygningshøjden må være max. 8,5 meter.

Miljøvurdering
Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lbk. nr. 448 af 10. maj 2017, er der foretaget screening af kommuneplantillægget. Norddjurs Kommune vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes da der er tale om et mindre område på lokalt plan, der ikke giver mulighed for større anlægsprojekter omfattet af lovens bilag 1 og 2. Planen påvirker ikke miljøet, jv lovens bilag 3.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post