Tillæg
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Tillæg

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Till. 8 til kommuneplan 2017 - Boligområde i Voldby 05.07.18 - 30.08.18
Till. 9 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning 21.11.18 - 16.01.19

  

Vedtagne Kommuneplantillæg
Till. 1 til kommuneplan 2017 - boligområde ved Akacievej i Auning
Till. 10 til Kommuneplan 2017 - Erhervsområde nord for Bredstrupvej
Till. 12 til kommuneplan 2013 - Udvidelse af Grenaa Havn
Till 17 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde ved Vestergade
Till. 18 til kommuneplan 2013 - Blandet bolig og erhverv i Voldby
Till. 2 til kommuneplan 2017 - Forsyningsanlæg, Vivild Varmeværk
Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning
Till. 4 til kommuneplan 2017 - Byudvikling nord for Trustrup
Till. 5 til kommuneplan 2017 - Boligområde på Granbakkevej i Allingåbro
Till. 6 til kommuneplan 2017 - Boligområde i Auning Øst
Till. 7 til kommuneplan 2017 - Erhvervsområde nord for Systemvej

 

 

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post