Temaer
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Temaer / Vand

Vand

Vand – i form af grundvand og overfladevand i vandløb, søer og kystvande – udgør et væsentligt element i menneskets livsgrundlag. Dels som udnyttelig ressource til for eksempel drikkevand, markvanding og industriformål, dels som en samfundsvigtig ressource i form af herlighedsværdier og udfoldelsesmuligheder for befolkning, turisme og erhverv.

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside 

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post