Temaer
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Temaer / Erhverv / Virksomheder og miljø / Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder

Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Sikre, at varmeforsyningen inden for kommunen sker på en miljøvenlig og energieffektiv måde. 

Retningslinjer

  1. Nye, særligt energiproducerende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres sådan, at overskudsvarme kan udnyttes i eksisterende eller planlagte fjernvarmenet. Nye, særligt energiforbrugende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres sådan, at de kan tilsluttes nuværende eller planlagte fjernvarme- eller naturgasnet.

Redegørelse

Såvel i planlægningen som ved udøvelse af beføjelser i medfør af anden lovgivning skal der arbejdes for den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige lokalisering af særligt energiproducerende og særligt energiforbrugende virksomheder.

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside 

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post