Temaer
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Temaer / Byer og landsbyer / Øvrige netværksbyer med byzone / Voldby

Voldby

Voldby er i dag præget af landbrugsejendomme, hvoraf nogle er i drift, mens andre er overgået til andre erhverv. Den ældre bydel er præget af en blanding af bolig-, erhvervs- og servicebygninger. Der er cirka 365 indbyggere i Voldby.

Byens offentlige service omfatter skole til og med 6. klassetrin, børnehave, forsamlingshus og kirke. Der er endvidere en idrætsforening, der har særlig fokus på de mindre børn. Den private service omfatter en dagligvarebutik og et pengeinstitut. Byens borgere har i fællesskab etableret æbleplantage på et kommunalt areal syd for byen. 

Planlægningsmæssige forhold

Voldby er byzone. Der er udlagt arealer til boliger ved byens sydlige indfaldsveje, som dels er lokalplanlagt, dels ved lokalplan kan inddrages i byzone. Der er god mulighed for boligudbygning i Voldby.

Fremtidig udvikling skal ske mod syd i retning mod Grenaa.

Der er ikke udlagt areal til nye erhvervsområder, men der er mulighed for etablering af mindre erhvervsvirksomheder inden for eksisterende byafgrænsning.

Der er udarbejdet landsbybeskrivelse, der beskriver byens kulturhistorie og udvikling frem til i dag.

Henvisninger

Links og dokumenter:

Norddjurs Kommunes hjemmeside 

pdf Landsbyrapport Voldby.pdf (2.3 MB)

pdf Voldby kort.pdf (622.9 KB)

Rammer og retningslinjer:

Rammer for Voldby

Generelle rammer

Generelle retningslinjer

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post