Temaer
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Temaer / Byer og landsbyer / Afgrænsede landsbyer / Ring

Ring

Ring ligger langs den gennemgående vej mod Aarhus. Bebyggelsen består af enfamiliehuse og gårde. Der er cirka 70 indbyggere i Ring. 

Planlægningsmæssige forhold

Ring er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post