Temaer
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Temaer / Byer og landsbyer / Afgrænsede landsbyer / Kastbjerg

Kastbjerg

Kastbjerg ligger cirka 3 km syd for Glesborg og umiddelbart øst for Kastbjergvej.

Kastbjerg har ca. 55 indbyggere, og byens bebyggelser består af enfamiliehuse og gårde, primært centreret omkring landsbygaden. Kastbjerg er en kirkelandsby. 

Planlægningsmæssige forhold

Kastbjerg er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post