Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 8D2

8D2 Anholt Flyveplads


Plannummer
8D2

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Anvendelse
Flyveplads

Bebyggelsens omfang
De for pladsen nødvendige bygninger kan opføres

Zonestatus
Landzone

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post