Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 7F20

7F20 Langagervej Flyveplads


Plannummer
7F20

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Anvendelse
Fritidsformål, flyveplads

Bebyggelsens omfang
Der kan opføres de bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse til flyveplads (hangar, klubhus o. logn.)

Zonestatus
Landzone

Miljøforhold
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier forudsættes overholdt

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post