Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 7F11

7F11 Grenaa Plantage


Plannummer
7F11

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Anvendelse
Skov og rekreative formål

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse

Zonestatus
Landzone

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post