Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 615

615 Tangkæret


Plannummer
615

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Anvendelse
Offentlige formål herunder rekreative formål af forskellig art.

Bebyggelsens omfang
Kun bebyggelse, der naturligt hører hjemme i området.

Trafik
Tangkærsvej skal ikke anlægges som vej, men eventuelt som sti.

Zonestatus
Landzone

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post