Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 518

518 Forsyningsanlæg, Vivild Varmeværk


Plannummer
518

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40

Max. bygningshøjde
8,5 m. Selve varmeværket må opføres i en højde af 10 m. Akkumuleringstanken må opføres i op til 22 m. Enkelte bygningsdele, skorsten og lignende må opføres højere såfremt det er nødvendigt i forhold til særlige hensyn til indretning eller drift.

Anvendelse
Forsyningsanlæg, varmeværk, solvarmeanlæg og lignende

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Forsyningsanlæg

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post