Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 4B11

4B11 Hestehaven


Plannummer
4B11

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
Parcelhuse 30, tæt lav 40, etagebebyggelse 60, samt 40 for anden bebyggelse på den enkelte grund. Bebyggelsesprocenten kan være højere, hvis der i en lokalplan redegøres for bebyggelsens beliggenhed på grundene, udformning af friarealer samt beplantning

Max. antal etager
Parcelhuse 1,5. For tæt lav og etagebebyggelse dog max. 2,5

Anvendelse
Boligformål og offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses uden genevirkning i forhold til omgivelserne.

Opholdsarealer
Mindst 20% af området skal anvendes til større, samlede friarealer af forskellig karakter, herunder grønne områder, sti-, vej- og parkeringsarealer m.v., som er fælles for området

Zonestatus
Byzone

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post