Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 3H2.14

3H2.14 Grenaa Havn


Plannummer
3H2.14

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bygningshøjde
30 meter, i særlige tilfælde op til 40 meter.

Min. miljøklasse
4

Max. miljøklasse
5

Anvendelse
Havnerelaterede erhverv i form af erhverv uden større afstandskrav.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse konkret
Lettere industri

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Havneerhverv

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post