Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 3H2.13

3H2.13 Grenaa Havn


Plannummer
3H2.13

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bygningshøjde
30 meter, i særlige tilfælde op til 40 meter

Min. miljøklasse
6

Max. miljøklasse
7

Anvendelse
Havnerelaterede erhverv i form af afstandskrævende industri.

Særlige bestemmelser
Søkabel til Anholt Havmøllepark er nedspulet i havbunden. Kabler er til søs sikret af den i alt 400 meter brede beskyttelseszone jvnf. kabelbekendtgørelsen, hvilket betyder, at der ikke kan arbejdes nærmere end 200 meter fra kablet uden tilladelse fra ledningsejer.
På land er kablet sikret ved tinglyst deklaration med tilhørende deklarationsareal. Der kan indenfor en given afstand til ledningsanlægget ikke uden meddelt dispensation fra ledningsejer etableres anlæg af nogen art herunder beplantning, opfyld, terrænændringer eller lignende hverken permanent eller midlertidigt.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse konkret
Tungere industri

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Havneerhverv

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post