Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 3H2.1

3H2.1 Nordhavnen


Plannummer
3H2.1

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max. bygningshøjde
30 m

Anvendelse
Området skal anvendes til havneformål, således at der ikke åbnes mulighed for opførelse af bebyggelse til andre formål end industri-, værksteds-, håndværks-, handels-, fragtmands- og oplagsvirksomhed, som har driftsmæssig tilknytning til havnen, samt bygg

Trafik
Der skal fastlægges bestemmelser om parkeringspladser

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Havneerhverv

Miljøforhold
Det skal tilstræbes, at udendørs støj fra den enkelte virksomhed ikke overstiger den vejledende grænseværdi, som er angivet under områdetype 1 i støjtabellen i de generelle rammer for lokalplaner

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post