Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 3H2

3H2 Grenaa Havn


Plannummer
3H2

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 5 m3 pr. m2 grundareal

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Havneerhverv

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post