Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 1B.13

1B.13 Boligområde Østervangs Alle NØ


Plannummer
1B.13

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
Åben-lav 30, tæt-lav 40

Max. antal etager
2

Max. bygningshøjde
8,5 m

Anvendelse
Åben lav og tæt lav samt bebyggelse til institutioner, varmecentral samt mindre butikker til områdets daglige forsyning, eller andre erhvervstyper uden genevirkninger for omgivelserne

Opholdsarealer
Mindst 10% af arealet for åben-lav skal bruges til fælles friarealer, og mindst 15% af arealet for tæt-lav skal bruges til fælles friarealer

Zonestatus
Byzone

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post