Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 116

116 Kirke


Plannummer
116

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Landzone

Anvendelse
Offentlige formål herunder kirke og kirkegård.

Bebyggelsens omfang
Kun bebyggelse som naturligt hører hjemme i området.

Særlige bestemmelser
Indenfor afstand på 100 m. fra kirkegårdsarealet må ikke opføres bygninger, foretages forandringer af bygninger eller andet anlægsarbejde, som virker skæmmende

Zonestatus
Landzone

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post