Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 06-3-O

06-3-O Gjerrild Nord/vest


Plannummer
06-3-O

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
50

Max. antal etager
1.5

Max. bygningshøjde
8.5. Gælder dog ikke kirkebygninger

Anvendelse
Offentlige og private bygninger og anlæg til uddannelse, idræt, pleje, administration, forlystelse og forsyning, samt kultur-, fritids- og friluftsformål

Zonestatus
By- og landzone

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post