Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Vedtaget / 02-4-G

02-4-G Grønt område nord for Stendalen


Plannummer
02-4-G

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Anvendelse
Friluftsformål, såsom anlæg i form af haver, park, skov og eng. Der må ikke opføres bebyggelse, med mindre anvendelsen taler herfor i særlige tilfælde. En eventuel bebyggelse skal med hensyn til til art, beliggenhed, størrelse, form og fremtræden på harmonisk måde tilpasses omgivelserne.

Trafik
Der skal anlægges stier i området

Zonestatus
Landzone

Status

Vedtaget

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post