Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Kladde / Till. 14 til kommuneplan 2017 - 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning - Kommu

1E.2 Erhvervsområde ved Vestergade


Plannummer
1E.2

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8,5

Anvendelse
Institutioner, lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger i tilknytning til virksomheden (bestyrerbolig, portnerbolig mv.). Virksomheder må ikke medføre gener i form af forurening.

Særlige bestemmelser
Bebyggelse og friarealer udformes og placeres under hensyntagen til fremtidig omfartsvej syd om Auning.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse konkret
Lettere industri

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Lettere industri

Status

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post