Rammebestemmelser
Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / Rammebestemmelser / Kommuneplanrammer / Aflyst / 3E6

3E6 Bredstrup


Plannummer
3E6

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3m3 pr. m2 grundareal

Max. bygningshøjde
10,0 m bortset fra enkelte bygninger eller bygningsdele, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette.

Anvendelse
Produktionserhverv forbeholdt virksomheder, som stiller særlige krav til spildevandsafledning, eller som af miljøhensyn skal placeres i en vis afstand fra boligområder, eller som er afhængige af muligheden for relativ sikker transport af farlige stoffer.

Trafik
Der skal fastsættes bestemmelser om arealer, hvor anvendelsen bør forbeholdes virksomheder med og uden behov for jernbanebesporing. En del af området forbeholdes virksomheder med direkte tilknytning til havnen

Særlige bestemmelser
En del af området omkring fortidsmindet ved Rolshøjvej skal friholdes for bebyggelse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik (Udgået, må ikke bruges)
Tungere industri

Miljøforhold
Udendørs støj fra den enkelte virksomhed må ikke overstige den vejledende grænseværdi, som er angivet under områdetype 1 i støjtabellen i de generelle rammer for lokalplaner

Status

Aflyst

Lokalplaner indenfor kommuneplanrammen

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post