Kommuneplan 2017

Du er her: FORSIDE / A-Å indeks

A-Å indeks

-   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   0   U   V   Å   Æ   Ø   1   2   3   4   5   6   7   8   9


-

- Till. 1 til kommuneplan 2017 - boligområde ved Akacievej i Auning
- Till. 12 til kommuneplan 2013 - Udvidelse af Grenaa Havn
- Till. 18 til kommuneplan 2013 - Blandet bolig og erhverv i Voldby
- Till. 2 til kommuneplan 2017 - Forsyningsanlæg, Vivild Varmeværk
- Till. 20 til kommuneplan 2013 - boligområde ved Bakkesvinget i Auning
- Till. 4 til kommuneplan 2017 - Byudvikling nord for Trustrup
- Till. 5 til kommuneplan 2017 - Boligområde på Granbakkevej i Allingåbro
- Till. 7 til kommuneplan 2017 - Erhvervsområde nord for Systemvej

Til toppen af siden


A

Adgang til naturen
Afgrænsede landsbyer
Afstand til forurenende virksomheder og risikovirksomheder
Albøge
Allelev
Allingåbro
Anholt
Arbejdsmarked
Arealkrævende fritidsanlæg
Auning

Til toppen af siden


B

Badestrande
Bevaringsværdige landskaber
Biogasanlæg
Bode
Bybånd Midt
Bybånd Vest
Bybånd Øst
Byer og landsbyer
Byggeri og anlæg i det åbne land
Byggeri og tekniske anlæg
Bønnerup By
Bønnerup Strand
Børn og unge

Til toppen af siden


C

Camping

Til toppen af siden


D

Deponeringsanlæg
Detailhandel
Digital infrastruktur
Din indgang

Til toppen af siden


E

Eksisterende vindmøller
Enslev
Erhverv
Erhvervsområder
Erhvervsudvikling

Til toppen af siden


F

Fakta om Norddjurs Kommune
Fannerup
Fausing
Find området
Fjellerup
Forbrændingsanlæg
Forside

Til toppen af siden


G

Generelle Rammer
Generelle retningslinjer for byer
genvej
genvej
genvej
genvej
genvej
genvej
genvej
genvej
genvej
genvej
genvej
genvej
Ginnerup
Gjerrild
Gjesing
Glatved
Glesborg
Godstransport
Grenaa
Grund
Grundvand og drikkevand

Til toppen af siden


H

Hammelev
Havneområder
Hemmed
Hevring
Hoed
Holbæk
Hollandsbjerg
Homå
Husstandsvindmøller
Hvad er en kommuneplan?
Høbjerg
Højspændingsanlæg

Til toppen af siden


I

Industri
Ingerslev

Til toppen af siden


J

Jordbrug

Til toppen af siden


K

Kare
Karlby
Kastbjerg
Klima i planlægning
Klima og energi
Klimaforebyggelse
Klimatilpasning
Kolindsund
Kollektiv trafik
Kommunen og omverdenen
Kommuneplan 2017
Kommuneplanrammer
Kommuneplantillæg
Kommunetillæg
Kultur og fritid
Kultur og velfærd
Kystnærhedszonen

Til toppen af siden


L

Landskab
Landzoneadministration
Lavbundsarealer
Lyngby
Lystbådehavne
Lystrup

Til toppen af siden


M

Master
Miljøklasser
Miljøvurdering
Mobilitet

Til toppen af siden


N

Natur
Natur og landskab
Natura 2000-områder
Naturkvalitet
Naturområder og potentielle naturområder
Naturpark Randers Fjord
Naturplan Danmark og Grønt Danmarkskort
Norddjurs Kommunes Vision
Nørager

Til toppen af siden


O

Områder, hvor skovrejsning er uønsket
Overfladevand

Til toppen af siden


P

Placering af store husdyrbrugs bygninger
Planlagt byzone

Til toppen af siden


R

Rammebestemmelser
Rammer for Albøge
Rammer for Allelev
Rammer for Allingåbro
Rammer for Ålsrode
Rammer for Ålsø
Rammer for Anholt
Rammer for Auning
Rammer for Bode
Rammer for Bønnerup By
Rammer for Bønnerup Strand
Rammer for Enslev
Rammer for Fannerup
Rammer for Fausing
Rammer for Fjellerup
Rammer for Ginnerup
Rammer for Gjerrild
Rammer for Gjesing
Rammer for Glatved
Rammer for Glesborg
Rammer for Grenaa
Rammer for Grund
Rammer for Hammelev
Rammer for Hemmed
Rammer for Hevring
Rammer for Hoed
Rammer for Holbæk
Rammer for Hollandsbjerg
Rammer for Homå
Rammer for Høbjerg
Rammer for Ingerslev
Rammer for Kare
Rammer for Karlby
Rammer for Kastbjerg
Rammer for Lyngby
Rammer for Lystrup
Rammer for Nørager
Rammer for Ramten
Rammer for Revn
Rammer for Rimsø
Rammer for Ring
Rammer for Sangstrup
Rammer for Selkær
Rammer for Sommerhusområder
Rammer for St. Sjørup
Rammer for Stenvad
Rammer for Tårup
Rammer for Thorsø
Rammer for Trustrup
Rammer for Tustrup
Rammer for Tørslev
Rammer for Udby
Rammer for Udbyhøj
Rammer for Veggerslev
Rammer for Vejlby
Rammer for Vester Alling
Rammer for Villersø
Rammer for Vindmøller
Rammer for Vivild
Rammer for Voer
Rammer for Voldby
Rammer for Ørsted
Rammer for Ørum
Rammer for Øster Alling
Ramten
Randers Fjord
Råstof
Renseanlæg
Retsvirkninger
Revn
Rimsø
Ring
Rundt om planen

Til toppen af siden


S

Sangstrup
Selkær
Skovrejsningsområder
Sommerhusområde
Specifik geologisk bevaringsværdi
Spildevand
St. Sjørup
Status for Kommuneplan 2017
Stenvad
Store solcelleanlæg
Strækningsanlæg
Støj
Sundhed
Særligt beskyttede arter – bilag IV
Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
Særligt værdifulde landbrugsområder
Søer, vandløb og kystvande
Søg selv

Til toppen af siden


T

Tårup
Temaer
Thorsø
Till. 10 til kommuneplan 2017 Erhervsområde nord for Bredstrupvej
Till. 12 til Kommuneplan 2017 - Feriecenter på Åvej, Bønnerup Strand
Till. 13 til Kommuneplan 2017 - Erhvervsområde ved Hesselvang - Kommuneplantillæ
Till. 14 til kommuneplan 2017 - 8 skovparceller på Nørgaardsvej i Auning
Till. 17 til kommuneplan 2013 - Erhvervsområde ved Vestergade
Till. 6 til kommuneplan 2017 - Boligområde i Auning Øst
Till. 8 til kommuneplan 2017, Boligområde i Voldby
Till. 9 til Kommuneplan 2017 Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning
TILLAEGFORSIDE
Trafiksikkerhed
Trustrup
Turisme og friluftsliv
Tustrup
Tørslev

Til toppen af siden


0

01-1-B
01-1-C
01-1-E
01-1-O
01-2-B
01-2-E
01-3-B
01-3-O
01-4-O
01-5-O
01-6-O
02-1-B
02-1-B
02-1-C
02-1-E
02-1-F
02-1-G
02-1-O
02-2-B
02-2-C
02-2-F
02-2-O
02-3-B
02-3-G
02-4-B
02-4-G
02-5-B
03-1-B
03-1-B
03-1-C
03-1-E
03-1-O
03-2-B
03-2-C
03-2-E
03-2-O
03-3-B
03-3-E
03-3-O
03-4-B
03-4-O
04-1-B
04-1-C
04-1-E
04-1-G
04-1-O
04-2-B
04-2-E
04-2-O
04-3-B
04-3-O
04-4-B
04-4-O
04-5-B
04-5-O
04-6-B
04-6-O
05-1-B
05-1-C
05-1-E
05-1-F
05-1-O
05-2-B
05-2-E
05-2-O
05-3-B
05-3-O
05-4-B
05-4-O
05-5-O
06-1-B
06-1-C
06-1-E
06-1-F
06-1-G
06-1-O
06-2-B
06-2-E
06-2-O
06-3-B
06-3-O
06-4-O
06-5-O
06-6-O
07-1-F
07-1-O
07-1-S
07-2-F
07-2-O
07-2-S
07-3-S
07-4-S
07-5-S
07-6-S
08-1-F
08-1-S
08-2-S
09-1-S

Til toppen af siden


U

Udby
Udbyhøj
Udviklingsstrategi 2015

Til toppen af siden


V

Vand
Veggerslev
Veje
Vejlby
Velkommen til Kommuneplan 2017
Vester Alling
Villersø
Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
Virksomheder og miljø
Vivild
Voer
Voldby
Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
Værdifuldt kulturmiljø

Til toppen af siden


Å

Ålsrode
Ålsø

Til toppen af siden


Æ

Ældre og handicappede borgere

Til toppen af siden


Ø

Øen Anholt
Økologiske forbindelser
Ørsted
Ørum
Øster Alling
Øvrige netværksbyer med byzone
Øvrige tekniske anlæg

Til toppen af siden


1

10-1-S
10-2-S
1001
101
102
103
104
105
106
107
108
109
11-1-O
11-1-V
11-2-V
11-3-O
11-3-V
11-4-B
110
1101
1102
1103
1104
1106
1108
1109
111
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1118A
1119
112
1120
1121
1122
1123
1124
1126
1129
113
113
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
114
1141
115
116
117
118
12-1-J
12-1-L
12-10-L
12-11-L
12-12-L
12-13-L
12-14-L
12-2-J
12-2-L
12-2A-L
12-3-L
12-4-L
12-5-L
12-6-L
12-7-L
12-7-L-O
12-8-L
12-9-L
120
121
122
123
124
1B.1
1B.10
1B.11
1B.12
1B.13
1B.14
1B.15
1B.16
1B.16
1B.17
1B.18
1B.19
1B.2
1B.20
1B.21
1B.22
1B.23
1B.24
1B.3
1B.4
1B.5
1B.6
1B.7
1B.8
1B.9
1B1
1B1.1
1B1.2
1B2
1B2.1
1B3
1C.1
1C.2
1C.3
1C1
1C1.1
1C1.10
1C1.11
1C1.2
1C1.3
1C1.4
1C1.5
1C1.6
1C1.7
1C1.8
1C1.9
1D1
1D3
1E.1
1E.1
1E.10
1E.2
1E.2
1E.2
1E.2
1E.3
1E.4
1E.5
1E.6
1E.7
1E.7
1E.8
1E.9
1F.1
1F1
1L.1
1L.1O
1L.2
1L.3
1L.4
1L.5
1L.6
1O.11
1O.2
1O.3
1O.4
1O.5
1O.6
1O.7
1O.8
1O.9

Til toppen af siden


2

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
2B1
2B1.1
2B10
2B10.1
2B11
2B13
2B2
2B3
2B4
2B5
2B6
2B7
2B71
2B8
2B9
2B9.1
2D1
2D2
2D2.1
2D3
2D4
2D6
2F1
2F2

Til toppen af siden


3

301
304
305
3B1
3B2
3B3
3B4
3C1.1
3C1.2
3C1.3
3C1.4
3C1.5
3C5
3C5
3D1
3D2
3E10
3E11
3E12
3E14
3E15
3E16
3E2
3E2.1
3E2.2
3E3
3E3.1
3E4
3E4
3E4.1
3E5
3E6
3E6
3E6
3E6.1
3E7
3E8
3E8
3E9
3E9.1
3F1
3F2
3F3
3F4
3F5
3F6
3H1
3H2
3H2
3H2.1
3H2.10
3H2.11
3H2.12
3H2.13
3H2.14
3H2.15
3H2.16
3H2.17
3H2.2
3H2.3
3H2.4
3H2.5
3H2.6
3H2.6
3H2.7
3H2.7
3H2.9

Til toppen af siden


4

401
402
403
404
406
407
408
409
410
411
412
4B1
4B10
4B11
4B12
4B13
4B2
4B3
4B4
4B5
4B6
4B6.1
4B6.2
4B7
4B7.1
4B8
4B9
4D1
4D2
4D3
4D4
4D4.1
4D5
4D6
4D7
4D8
4E1
4E2
4E2.1
4E3
4E4
4E4.1
4E5
4F1
4F2
4S1
4S2
4S3
4S4
4S5

Til toppen af siden


5

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
516
517
518
5B1
5B2
5B3
5B4
5B4.2
5B5
5B6
5B7
5C1
5D1
5D2
5D3
5D4
5D5
5D6
5E1
5E2
5E3
5E4
5E4.1
5E5
5E6
5E7
5F1
5F2

Til toppen af siden


6

601
602
603
604
605
606
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
6B1
6B2
6B3
6B4
6L1
6L2
6L3
6L4
6L5
6L6

Til toppen af siden


7

701
702
7B1
7B1.1
7B10
7B2
7B3
7B4
7B5
7B6
7B7
7B8
7B9
7D1
7D2
7D3
7D4
7D5
7D6
7F1
7F10
7F11
7F12
7F13
7F15
7F16
7F17
7F18
7F19
7F2
7F20
7F21
7F22
7F24
7F25
7F3
7F4
7F5
7F5.1
7F6
7F7
7F8
7F9
7H1
7V1
7V2
7V3
7V4
7V5

Til toppen af siden


8

801
802
803
804
8B1
8D2
8D3
8D4
8F1
8H1
8H1.1
8S1
8S2
8S3

Til toppen af siden


9

901
902
903
904
905

Til toppen af siden

Norddjurs Kommune
Torvet 3, 8500 Grenaa
Telefon: 89 59 10 00
Fax: 89 59 10 10
norddjurs@norddjurs.dk
Send sikker post